HR advies waar u eindelijk iets aan hebt

ONZE EXPERTISE GAAT VER... HEEL VER

Onze veelheid aan kennis en praktijkervaring binnen de verschillende deelgebieden van HR en andere belangrijke bedrijfsprocessen maakt dat ons advies meteen toegevoegde waarde biedt. Hierbij een greep uit ons aanbod. 

Op weg naar structuur in uw HR beleid
Op weg naar structuur in uw HR beleid
Lees meer
Opmaak personeelsbudget
Opmaak personeelsbudget
Lees meer
HR Procesmanagement
HR Procesmanagement
Lees meer
Hulp bij overnames of fusies
Hulp bij overnames of fusies
Lees meer
Sociaal-juridisch advies en payroll
Sociaal-juridisch advies en payroll
Lees meer
Sociale audit
Sociale audit
Lees meer
Opmaak van policies (bijv. bedrijfswagens, GSM's, tijdsregistratie, bedrijfskledij, etc.)
Opmaak van policies (bijv. bedrijfswagens, GSM's, tijdsregistratie, bedrijfskledij, etc.)
Lees meer
Verloningstrategie
Verloningstrategie
Lees meer
Tips bij conflicten en ontslag
Tips bij conflicten en ontslag
Lees meer
Onthaalbeleid
Onthaalbeleid
Lees meer
Opleidingsbeleid
Opleidingsbeleid
Lees meer
Hulp bij keuze en implementatie van HR-Informatiesystemen
Hulp bij keuze en implementatie van HR-Informatiesystemen
Lees meer

Op weg naar structuur in uw HR beleid

Hoe ziet u zelf de toekomst en wat is nodig om uw doel te bereiken? In dit traject "Roadmap tot strategisch HR", worden de belangrijkste facetten van uw personeelsbeleid onder de loep genomen, maar steeds in functie van wat u echt nodig heeft.

Tijdens dit traject wordt bepaald:

- in welke mate uw personeelsbeleid afgestemd is op de strategie en de objectieven van de onderneming

- of de bedrijfsmiddelen bij HR processen efficiënt worden ingezet

- of u voldoet aan de wettelijke bepalingen rond het tewerkstellen van personeel

Na de analyse krijgt u een advies op maat. Bij dit advies formuleert Fast Forward HR concrete voorstellen om de toegevoegde waarde van de HR functie binnen uw organisatie te verhogen en de effectiviteit en efficiëntie van uw HR activiteiten te verbeteren.

Het traject “Roadmap tot een strategisch HR Beleid” bestaat uit volgende delen

- Voorbereiding en scopebepaling

- Audit visie en organisatie

- Audit sociaal-juridische risico’s

- Audit HR Beleid (*)

- Verslag en bespreking vaststellingen en conclusies. Het verslag bestaat enerzijds uit een gedetailleerd rapport. Daarnaast ontvangt u een management summary die u achteraf als werkdocument kan gebruiken om actiepunten in te plannen en op te volgen.

 

(*) HR Beleid bevat volgende domeinen:

1. organisatie, rollen en verantwoordelijkheden

2. personeelsplanning en budget 

3. werving en selectie

4. onthaal en introductie

5. performance en motivatie

6. training en ontwikkeling

7. verloning en voorwaarden

8. afspraken en reglementen

9. HR rapportering

 

Terug naar overzicht

Opmaak personeelsbudget

In België behoren personeelskosten steeds tot de top 3 van de kosten die een onderneming maakt. Het is dus belangrijk onze resources optimaal te benutten. Budgetteren is veel meer dan enkel loonkostberekening. Wat is uw plan op het gebied van personeel en hoeveel middelen moeten we voorzien om dit te realiseren? Deze stap is cruciaal om tot een degelijk budgetteringsproces te komen, waar de berekening van de personeelskost slechts een onderdeeltje van is. Fast Forward HR helpt u uw personeelsbudget op te maken, verschilanalyses te maken en achteraf uw budget zelf te beheren, controleren en aan te passen

Terug naar overzicht

HR Procesmanagement

Bedrijven die groeien ontwikkelen op een bepaald moment de behoefte tot aanwerven van nieuwe mensen. Iedereen weet dat er momenteel een gebrek aan goeie arbeidskrachten is. Hier kan je op verschillende manieren mee omgaan: duur aanwerven, op zoek gaan naar technologie om bepaalde processen te automatiseren of zaken outsourcen zonder erover na te denken.

Er ontbreekt echter een belangrijke stap, namelijk een kritische kijk op wat we echt nodig hebben om verder te kunnen groeien als onderneming. Zetten wij onze bestaande resources wel optimaal in? Doen wij enkel dingen die echt nodig zijn? Werken wij op een correcte manier of zorgen inefficiënties en fouten voor extra werk? Staan onze HR-processen op punt? Welke zijn de gewenste rollen en verantwoordelijkheden op gebied van HR en waar moeten we ingrijpen?

Pas als uw interne HR-processen in kaart gebracht en uitgewerkt zijn is het nuttig een actieplan te maken inzake aanwerving, outsourcing of technologie. Opgelet, dit soort van trajecten kunnen bijzonder confronterend zijn, maar liggen wel aan de basis van een sterk en duidelijk HR-beleid.  

Terug naar overzicht

Hulp bij overnames of fusies

Veel van onze klanten zijn groeibedrijven. Groeien kan door interne groei (aanwerven), acquisities (overnames) of fusies. Bij fusies en overnames komt het erop aan binnen een heel korte tijdspanne een zo goed mogelijke inschatting te maken van de werking maar ook de risico's van de nieuwe organisatie op het gebied van HR.

Eens de fusie of overname is afgerond, volgt de integratie met alle daarbij behorende problematieken op vlak van cultuur, verloning, interne reglementen,... Het begeleiden van dergelijke trajecten vraagt een bepaalde expertise, die we bij FF HR heel goed beheersen.

Terug naar overzicht

Sociaal-juridisch advies en payroll

Wie ons kent, weet dat wij experts zijn op het gebied van een praktische invulling van dagdagelijkse vragen en het voeren van een perfecte payroll. Wij houden niet enkel rekening met sociale en fiscale wetgeving, maar ook met wat u, als ondernemer, zelf graag wil. Iedere ondernemer en manager is anders, zo ook de oplossing voor een bepaalde problematiek. Het succes van ons sociaal-juridisch advies en bijhorende opleidingen is dan ook geen toeval. Ook op het gebied van payroll streven we naar perfectie. Uw medewerkers correct en tijdig betalen is een must en de basisvorm van respect voor het werk dat zij dagelijks voor u leveren. Neem zeker en vast ook eens een kijkje bij ons aanbod aan payroll opleidingen.

Terug naar overzicht

Sociale audit

Zijn uw HR-documenten in orde? Zijn ze aangepast aan uw noden? Zijn ze volledig en conform de wetgeving ? Wij gaan samen met u aan de slag en zorgen dat uw interne documenten zinvol en correct zijn. Dit gaat verder dan in orde zijn met de wettelijke verplichtingen, wij anticiperen op uw interne groei en zorgen voor een professionalisering van uw HR-beleid. 

Terug naar overzicht

Opmaak van policies (bijv. bedrijfswagens, GSM's, tijdsregistratie, bedrijfskledij, etc.)

Naarmate bedrijven groter worden, moeten er meer afspraken geformaliseerd worden om de dagdagelijkse werking vlot te blijven laten verlopen en om onrust te vermijden. We denken dan eerst en vooral op het gebied van verloning, maar eigenlijk gaat het veel verder. Je kan policies maken rond tijdsmanagement (punteren, verlofopname, etc.) of rond samenwerkingsafspraken (thuiswerk? reizen voor het werk? clean desk?, ect.). Bij ons advies houden we niet enkel rekening met wat u wil, maar zullen we u tevens adviseren op basis van 'best practices': Hoe pakken andere bedrijven het aan en welke formules zijn succesvol ? 

Terug naar overzicht

Verloningstrategie

Onze ervaring leert dat onze klanten graag iets extra voorzien voor hun personeel, als appreciatie voor het geleverde werk en om aan te tonen dat men graag verder wil blijven samenwerken in de toekomst. Bij de invulling van het verloningsbeleid gaat men op zoek naar systemen die sociaal of fiscaal voordelig zijn. Dit is uiteraard positief, maar wij gaan graag nog een stap verder door te bekijken wat op korte én op lange termijn de beste oplossing voor u is. Zoekt u iets éénmalig of heeft u er geen probleem mee dat wat u nu implementeert een structureel verworven recht blijft in de toekomst, zelfs als u eens wat mindere resultaten heeft? Beseft u hoe complex de administratie wordt, als u kiest voor een cafetariaplan? Zal uw verloning een blijvend motivationeel effect hebben en ook op langere termijn zorgen voor tevredenheid en productiviteit? Dit soort vragen bekijken we eerst alvorens een voorstel te formuleren omtrent hoe u uw verloningsbeleid verder vorm kan geven. 

Terug naar overzicht

Tips bij conflicten en ontslag

Veel managers gaan een conflict liever uit de weg, omdat het niet zo eenvoudig is het gewenste resultaat te bekomen. Conflicten gaan vaak gepaard met emoties en eens we ons daarin verliezen, loopt het meestal faliekant af. Maar wist u dat u zich kan trainen om conflicten op een correcte manier aan te pakken en om tot constructieve oplossingen te komen ? FF HR heeft ook hier reeds veel ervaring in opgedaan en kan u door een conflict heen gidsen en coachen zodat het eindresultaat positief is.

Een oplossing moet natuurlijk wel van twee kanten komen en we kunnen geen garantie op succes geven. Als een medewerker absoluut geen positieve intenties heeft en u tot een ontslag moet overgaan, zijn wij uiteraard ook beschikbaar om dit proces in zo goed mogelijke banen te helpen leiden. 

Terug naar overzicht

Onthaalbeleid

Een onthaalbrochure is wettelijk verplicht  en onlosmakelijk verbonden met een onthaalbeleid, wat wij ook voorzien in ons standaard aanbod. Het onthaalbeleid is wel veel meer dan de brochure alleen, hiermee zorgen we ervoor dat nieuwe medewerkers zo snel en efficiënt mogelijk geïntroduceerd worden in uw onderneming. Wij bieden niet enkel de nodige checklists voor het opmaken van documenten en het voorzien van bedrijfsmateriaal, maar we zorgen voor een plan van aanpak waardoor de medewerker zo snel mogelijk weet wat van hem of haar verwacht wordt, zowel qua taakinvulling als omgang met collega's en klanten/leveranciers. 

Terug naar overzicht

Opleidingsbeleid

Niettegenstaande de wet hierover zeer duidelijk is, beschikken er toch nog maar weinig bedrijven over een formeel opleidingsplan. Het gaat niet enkel over een wettelijk verplicht aantal dagen voor opleiding, maar zelfs over specifieke opleidingen die op zich wettelijk verplicht zijn. Wij geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, als de opleidingen conform de strategie van de onderneming zijn. Hoe maakt u medewerkers sterker en beter in functie van uw visie en groei?

Naast potentiële voordelen is er een groot nadeel aan opleidingen, nl de kost ervan. Dan spreken we niet enkel over de kost van de opleiding zelf, maar ook van de loonkost van de medewerker die de opleiding volgt (inclusief studieverlof). Wij helpen u om een opleidingsplan te maken in lijn met uw strategie, rekening houdend met de kost en het rendement van de opleidingen.

 

Terug naar overzicht

Hulp bij keuze en implementatie van HR-Informatiesystemen

Nadat de interne HR-processen op punt zijn gezet, is het nuttig om de automatisatie ervan te overwegen, want dit levert een potentiële besparing in energie en tijd op. Wij helpen u graag bij uw zoektocht naar de technologie die u nodig heeft en bij de implementatie ervan. Een systeem installeren is op zich niet moeilijk, maar ervoor zorgen dat het meteen goed werkt en het daaraan gekoppelde change management is vaak minder evident. Vanuit Fast Forward HR hebben we heel wat ervaring om u hierin bij te staan, met een bijzondere expertise in toegangscontrole, tijdsregistratie, payroll en rapportering. 

Terug naar overzicht

Werken met mensen is niet altijd eenvoudig en we willen het zo goed mogelijk doen. Bij de groei van onze onderneming ondervinden we dat er zaken moeten veranderen, dat alles complexer wordt. We hebben nood aan structuur en aan een 'zinvol HR beleid'. We willen in orde zijn met wetten en regels. We willen ons geen zorgen hoeven te maken over de payroll en de administratie. 

Fast Forward HR biedt geen standaard product, maar advies op maat. Dit vraagt meer persoonlijke input bij de start en de voorbereiding, maar de weldoordachte methodiek in combinatie met jarenlange expertise leidt telkens tot een resultaat waar je iets aan hebt!

We werken samen met ondernemers, HR professionals, Finance professionals, Managers en HR Dienstverleners.

Ons doel is dat ondernemingen en hun medewerkers verder kunnen groeien, focussen op wat telt en betere resultaten behalen. 

 

Fast Forward HR biedt 3 pakketten aan:

1. AD HOC : Gepersonaliseerd advies. Ideaal voor wie snel antwoord wil op een vraag of probleem. 

2. PROFESSIONAL : Analyse, uitgebreid advies op maat en opvolging. Ideaal voor wie zelf aan de slag wil en verder wil evolueren. 

3. PREMIUM : Ondersteuning en begeleiding bij u ter plaatse. Ideaal voor organisaties die groeien en die nood hebben aan structurele oplossingen.

 

UNIEK AANBOD: Indien u aanvoelt dat er bepaalde zaken beter kunnen, maar zelf niet goed weet waar te beginnen, kan u gebruik maken van onze HRM audit. We bekijken de belangrijkste domeinen binnen HR en bezorgen u daarna een uitvoerig rapport met concrete voorstellen om tot een beter en professioneler HR beleid te komen: 

- Visie en organisatie

- Payroll en sociale documenten

- HR Management (vb. onthaal, verloning, training, motivatie, performance, etc.)

 

MULTINATIONALS NIVEAU
MULTINATIONALS NIVEAU
Lees meer
BEGRIJPBARE TAAL
BEGRIJPBARE TAAL
Lees meer
REALISCHTISCHE KIJK
REALISCHTISCHE KIJK
Lees meer
GLOBALE AANPAK, CONCRETE OPLOSSINGEN
GLOBALE AANPAK, CONCRETE OPLOSSINGEN
Lees meer

MULTINATIONALS NIVEAU

Advies op niveau van multinationals vertaald naar de dagdagelijkse praktijk van de KMO.

Terug naar overzicht

BEGRIJPBARE TAAL

Advies in begrijpbare taal met effectieve ondersteuning en onmiddellijke vertaling naar de praktijk!

Terug naar overzicht

REALISCHTISCHE KIJK

Het advies gaat steeds uit van een realistische kijk op de zaken. Wetgeving en academische HR modellen zijn belangrijk, maar oplossingen moeten pragmatisch  blijven zonder een goede werking van de onderneming te verstoren!

Terug naar overzicht

GLOBALE AANPAK, CONCRETE OPLOSSINGEN

Het advies verspreid zich over verschillende gebieden binnen het personeelswerk: Strategie, Organisatie en ontwikkeling, Sociaal juridisch advies, Support in payroll en administratie, Onthaalbeleid, Implementatie van HR systemen, Omgaan met conflicten of ‘probleemdossiers’, ...

Terug naar overzicht

KIES HET ADVIES DAT BIJ U PAST

TOP AANBOD: als u af en toe een korte vraag heeft, even wil afstemmen of u gewoon eens een klankbord wil, dan kan u kiezen voor de abonnementsformule. U betaalt voor een aantal uren advies en belt of mailt ons op als u af en toe een korte vraag heeft. De meest populaire formule is die van 5h ondersteuning voor een vaste prijs. Geen onverwachte kosten of hoge facturen en toch wordt u snel geholpen!

INFO OVER ADVIESPAKETTEN AANVRAGEN