De competitieve strategie voor uw personeelsdienst

Bij een competitieve strategie stellen we ons constant de vraag: welke toegevoegde waarde zullen wij voor de klant realiseren door de verschillende producten en diensten die wij aanbieden en hoe gaan we ons "concurrentievoordeel" opbouwen?

Kunnen focussen op de klant en de oplossing van zijn of haar probleem biedt de beste garantie op resultaat. 

Hierbij moet een personeelsdienst balanceren tussen verschillende doelgroepen van de dienstverlening: directie, management, medewerkers, dienstverleners, vakbonden en overheden. 

We vermijden best een te grote variëteit aan producten en sub-doelgroepen om op die manier competitief te blijven in wat we doen en de middelen waarover we beschikken optimaal te kunnen inzetten. 

Naast de waarde creatie, die centraal staat, houden we rekening met wat "klanten" als 'kosten' percipiëren. De belangrijkste gepercipieerde kosten zijn geld, tijd en de door hen zelf te besteden energie. 

Bij het maken van een (strategisch) actieplan komen steeds volgende vragen aan bod:

  • Wat is de gewenste toekomst: waar willen we heen?
  • Wat is de mogelijke toekomst: welke middelen hebben we nodig?
  • Wat is de noodzakelijke toekomst: wat verwacht onze omgeving van ons?

Het uiteindelijk actieplan komt tot stand door een evenwicht te vinden tussen deze drie spanningsvelden. 

Wat niet in scope is van de dienstverlening, maar wel noodzakelijk, kan door (HR) dienstverleners of andere afdelingen binnen de onderneming ingevuld worden, op voorwaarde dat op z'n minst de verwachte kwaliteitsstandaard gegarandeerd kan worden.