Wat is een lean start-up

Een start up betekent het creëren van een nieuw product of dienst, binnen een context van extreme onzekerheid. Dit procesmatig aanpakken, waarbij effectieve waarde creatie voor de klanten centraal staat, is een lean start up.

Nieuwe ideeën en verbeteringen van bestaande concepten komen tot stand door een interactie met de klant, zonder dat er hierdoor bij de klant een extra kost ontstaat. Er is een feedbackloop in de mate van het nodige. De dienstverlening wordt dus waardevoller naarmate het netwerk van klanten groter wordt.

Ondernemerschap, innovatie, continue verbetering, systematisch wegwerken van ‘inefficiënties’ en snel kunnen implementeren zijn cruciaal om succesvol te zijn.

Het bouwen van de business gebeurt via een concept van “gevalideerd leren”, wat betekent dat er bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten geëxperimenteerd en getest wordt om zeker te zijn dat de geboden oplossingen duurzaam zijn en écht toegevoegde waarde bieden voor de klant. 

Door de veelheid aan activiteiten moet innovatie worden gemanaged. Dit gebeurt door sleutelmomenten te bepalen, vooruitgang te meten en systematisch prioriteiten te stellen tot er een concreet resultaat is.

Wenst u graag deel uit te maken van ons concept? Bezorg ons dan uw ideeën en verbetervoorstellen of laat weten dat u graag deel wil uitmaken van onze testpopulatie!