Wettelijk Weetje van de Week

NIEUW! Fiscale vrijstelling sociaal passief (wetgeving februari 2019 rond fiscale fraude bestrijding).

Dit betreft nog een maatregel van in 2013/2014 in het kader van de aangepaste opzegtermijnen bij arbeiders en het feit dat een ontslag duurder werd. Deze maatregel was ter compensatie daarvan. We vatten de belangrijkste punten samen. 

Deze vrijstelling geldt enkel voor werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut hebben. Het eenheidsstatuut was vanaf 1 januari 2014 van kracht. Dus voor iemand die op 1 januari 2014 aan het werk was, kan de vrijstelling toegepast worden vanaf 1 januari 2019 en zo verder. Opgelet, het speelt hierbij geen rol of de werknemer in dienst is getreden vóór of na 1 januari 2014.

Het vrij te stellen bedrag van de winsten en baten bedraagt per werknemer:

  • 3 weken loon voor werknemers die in het 6de tot en met het 20ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014 zitten;
  • 1 week loon voor werknemers vanaf het 21ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014.

In dit kader moeten we een gemiddeld bruto maandloon berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitbetaling van bv. overuren, maar niet met voordelen die geen deel uitmaken van een normale maandbezoldiging zoals het dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, jaarlijkse premie,…

Het maandloon dat in aanmerking mag genomen worden voor de berekening van de vrijstelling dient als volgt beperkt te worden:

 

loon

vrijstelling

€ 0 - € 1.500

100%

€ 1.500 - € 2.600

30%

Boven € 2.600

0%

 

Voor een werknemer die een gemiddeld bruto maandloon van € 2.500 heeft, zal de vrijstelling dus berekend worden op een beperkt maandloon van € 1.800.

De bekomen vrijstelling moet gespreid worden over 5 jaar. Je kan dus telkens 20% van de berekende vrijstelling toepassen.

Er zijn nog specifieke modaliteiten bij uitdiensttreding. Daarnaast moet je ook een personeelslijst bijhouden met per persoon hun periode in het eenheidsstatuut, hun anciënniteit en de samenstelling van hun bruto inkomsten.

Merk op dat gezien het hier een fiscale maatregel betreft en we het over belastbare inkomsten hebben.

TIP: stem af met je financieel verantwoordelijke en je sociaal secretariaat zodat deze gunstmaatregel zeker niet vergeten wordt!!